Klantenzone

Bedrijven & KMO’s

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Verzekeringen voor bedrijven & KMO's

Elk bedrijf is uniek, niet iedereen heeft dezelfde verzekeringen nodig. Breng daarom eerst alle risico’s van je bedrijf in kaart. Heb je (on)roerende goederen, voertuigen, machines, werknemers? Wat als jij als zaakvoerder ziek valt of het slachtoffer wordt van een ongeval? Wat als jij of je werknemer schade aanricht bij een klant?

Bescherm je zaak optimaal met onderstaande verzekeringen.

Verplichte verzekeringen

Een eigen bedrijf brengt de nodige risico’s met zich mee. Door je correct te verzekeren, kan je een aantal risico’s minimaliseren of helemaal uitsluiten. Onderstaande verzekeringen zijn alvast verplicht.

Arbeidsongevallen

Een arbeidsongeval kan iedereen overkomen, ongeacht het type werk dat wordt uitgeoefend. Alvorens je iemand in dienst mag nemen, moet je arbeidsongevallenverzekering in orde zijn. Wat verzekerd moet worden, is wettelijk vastgelegd.

> Lees meer

Autoverzekering

Net zoals voor een auto voor privégebruik ben je voor een bedrijfswagen verplicht om een autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid te nemen. Elk voertuig met nummerplaat dat zich op de openbare weg begeeft, moet verzekerd zijn voor aansprakelijkheid.

> Lees meer

Objectieve aansprakelijkheid

Baat je een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is de objectieve aansprakelijkheid een verplichte verzekering. De gewone brandverzekering of BA-verzekering volstaat in dit geval niet. Er zijn wel enkele uitzonderingen.

> Lees meer

Tienjarige aansprakelijkheid

Iedereen die meewerkt aan een bouwproject is aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk en dus een bepaald deel van het project. De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor bepaalde bouwactoren en -werven.

> Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die veroorzaakt is door een contractuele of beroepsfout. Vooral mensen met een intellectueel of medisch beroep hebben belang bij zo’n verzekering. Voor sommige beroepen is deze verzekering verplicht.

> Lees meer

Optionele verzekeringen

Er zijn een aantal verzekeringen voor zelfstandigen en bedrijven die niet verplicht zijn om af te sluiten, maar die zeker geen kwaad kunnen om te hebben. Denk maar aan aansprakelijkheid, een cyberverzekering of rechtsbijstand.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Met een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid bescherm je jezelf en je persoonlijk vermogen tegen financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden als bestuurder.

> Lees meer

Brandverzekering

De brandverzekering is niet altijd verplicht, maar wel onmisbaar. Verzeker je (huur)pand en de inboedel tegen allerlei risico’s, zoals brandschade maar ook water- en elektriciteitsschade.

> Lees meer

Burgerlijke aansprakelijkheid

De burgerlijke aansprakelijkheid onderneming is de familiale verzekering van je bedrijf. Het dekt de schade van fouten die jij of je werknemers berokkenen aan derden.

> Lees meer

Cyberverzekering

Wist je dat de kans groter is dat je slachtoffer wordt van een cyberaanval dan van een brand? Bescherm daarom je bedrijf voor de financiële kosten van een cyberaanval met een cyberverzekering.

> Lees meer

Hospitalisatieverzekering

Je ziekenfonds vergoedt slechts een deel van de bijhorende kosten van een ziekenhuisopname. Sluit een hospitalisatieverzekering af om je recht op terugbetaling uit te breiden.

> Lees meer

Levensverzekeringen

Om je toekomst als ondernemer te beschermen, kan je een aantal levensverzekeringen afsluiten. Want wat als je later op pensioen gaat? Of wat met je nabestaanden als jij plots overlijdt?

> Lees meer

Machinebreuk

Als je een uitgebreid machinepark hebt, is dit waarschijnlijk onmisbaar in je onderneming. Je kan je machinepark verzekeren tegen machinebreuk en de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade.

> Lees meer

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering voor zaakvoerders beschermt je voor de financiële kosten die voortkomen uit ongevallen die gebeuren tijdens het uitvoeren van je werk.

> Lees meer

Rechtsbijstand

Dankzij een aparte rechtsbijstandsverzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van juridische geschillen, bijvoorbeeld met een werknemer, klant of leverancier.

> Lees meer

Verzekeringen voor werknemers

Er is slechts één verzekering verplicht af te sluiten als je werknemers in dienst hebt: de arbeidsongevallenverzekering. Maar je kan jouw werknemers natuurlijk extra beschermen met een aantal interessante verzekeringen.

> Lees meer