Klantenzone

Rechtsbijstand

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering behartigt je belangen wanneer je je in een situatie bevindt waarin je schade hebt geleden of hebt veroorzaakt. Denk bijvoorbeeld aan een auto-ongeval of schade bij de buren. Er hoeft nog niet per se een geschil te zijn, je kan ook beroep doen op de rechtsbijstand om vrijblijvend informatie in te winnen over je rechten.

Je hebt als verzekeringsnemer een aantal verplichtingen ten aanzien van je rechtsbijstandsverzekeraar:
• Alle gegevens die invloed kunnen hebben op de beoordeling van het risico meedelen.
• Doet er een gebeurtenis zich voor die aanleiding kan geven tot dekking? Breng de verzekering op de hoogte.
• Je dient hen meteen op de hoogte te stellen als er zich omstandigheden kunnen voordoen die de kans op een conflict doen verhogen.

Rechtsbijstand verzekering
Wat als er sprake is van een geschil?

Je verzekeraar zal je rechten verdedigen zoals geformuleerd in de polis. Hetzij als vragende partij (schade geleden), hetzij als verdedigende partij (schade veroorzaakt), zonder dat dit meteen aanleiding geeft tot een gerechtelijke of administratieve procedure.

In eerste instantie probeert de verzekeraar de zaak via een minnelijke schikking op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt en een gerechtelijke procedure niet te vermijden is, zal je rechtsbijstand de kosten op zich nemen (integraal of geplafonneerd).

Mocht je de zaak verliezen, zal de verzekering ook de kosten van de rechtspleging vergoeden. Dit is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijkgestelde partij.

Wanneer kan je beroep doen op de rechtsbijstandverzekering?

Belangrijk is het onderscheid tussen een aanvullende rechtsbijstandverzekering en een alleenstaande:

Rechtsbijstand als aanvullende verzekering
In dit geval sluit je de rechtsbijstand af als aanvullende dekking bij een andere verzekering, bv. bij je autoverzekering, woningverzekering,…

In dat geval kan je de rechtsbijstand enkel aanspreken wanneer de gebeurtenis samenhangt met de hoofdverzekering. Bijvoorbeeld: je rechtsbijstand bij een autoverzekering aanspreken naar aanleiding van een snelheidsovertreding.

Rechtsbijstand als alleenstaande verzekering
Wanneer je een aparte rechtsbijstandsverzekering afsluit, dus niet aanvullend bij een andere verzekering, ben je niet strikt beperkt tot de hoofdwaarborg.

Toepassingsgebieden
Een rechtsbijstandverzekering is niet verplicht, maar zeker nuttig om te hebben. Redenen waarvoor je de rechtsbijstand kan inschakelen:
• Schade aan onroerende goederen.
• Schade aan je auto.
• Voor het bijwonen van een assisenproces.
• Geschil huurder – eigenaar.

Waarvoor komt de rechtsbijstandverzekering niet tussen?

Sommige kosten worden niet vergoed bij een geschil. Enkele voorbeelden:
• Schade die je hebt geleden, wordt niet vergoed door de rechtsbijstand. Hiervoor kan je normaal gezien terugvallen op andere verzekeringen, zoals de autoverzekering, brandverzekering,…
• Stel dat je aansprakelijk gesteld wordt, betaalt het je boete niet terug.
• Soms zijn er beperkingen, bv. voor de advocaatkosten. Wees hiervan op de hoogte zodat je niet voor verrassingen komt te staan!

Fiscaal aftrekbaar

Sinds 2019 is een rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Je kan genieten van een belastingvermindering van 40% op verzekeringspremies tot 310 euro. Voor die premie moet je gedekt zijn voor bepaalde minimumbedragen in de waarborgen burgerlijke zaken, strafzaken en bouwgeschillen.