Klantenzone

Wonen

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Met een gerust hart thuis

Een woning is een grote investering, misschien wel de grootste investering die je hebt. Ze correct verzekeren is dus zeker geen overbodige luxe. Zowel voor eigenaars als huurders is de woningverzekering belangrijk. Ze beschermt jouw woning en inboedel tegen schade. Denk aan schade door brand, storm,… Bovendien dekt ze ook jouw aansprakelijkheid naar anderen toe.

Wat dekt de woningverzekering?

Er zijn een aantal dekkingen die voor alle brandverzekeringen gelden:
• brand, explosie of implosie;
• bliksem;
• natuurrampen (uitgezonderd potentieel overstromingsgebied);
• arbeidsconflicten en aanslagen (ook terrorisme);
• storm- en hagelschade;
• rook- en roetschade;
• waterschade;
• glasbreuk;
• ...

De meeste maatschappijen vergoeden ook de kosten die verbonden zijn aan dit type van schadegevallen:
• expertisekosten;
• reddingskosten;
• huisvestigingskosten wanneer het huis onbewoonbaar is geworden;
• kosten om opkomende schade te voorkomen;
• ...

Daarbovenop dekken sommige maatschappijen ook jouw huurdersaansprakelijkheid als je iets huurt, zoals een vakantieverblijf, feestzaal, studentenkot,...

Wie moet de woningverzekering afsluiten?

Zowel voor de eigenaar als de huurder is het belangrijk om de woning te verzekeren. Als eigenaar wil je je eigendom beschermen, als huurder wil je je aansprakelijkheid afdekken en inboedel beschermen.

Eigenaar-bewoner en eigenaar niet-bewoner
Hoe goed je je woning ook probeert te beschermen, het is niet ondenkbaar dat deze schade kan oplopen. Het is aangeraden om een woningverzekering af te sluiten die een dekking in nieuwwaarde voorziet. Stel dat je woning helemaal vernietigd is, zal je deze moeten heropbouwen. In dat geval zal je geconfronteerd worden met een veel hogere investering dan bij de oorspronkelijke bouw, denk maar aan alle normen waaraan een woning tegenwoordig moet voldoen.

Een inboedelverzekering is in principe niet nodig als je je woning verhuurt, tenzij als je deze bemeubeld verhuurt.

Huurder
Sinds 1 januari 2019 ben je in Vlaanderen verplicht om een woningverzekering af te sluiten wanneer je een woning huurt. Hiernaast ben je ook verplicht om het gehuurde goed in zijn oorspronkelijke staat terug te bezorgen. Bovendien moet je ook jouw aansprakelijkheid tegenover derden verzekeren. Aangeraden is ook om jouw inboedel te verzekeren.

Huis 01 - Copy

Bijkomende waarborgen

Diefstal

Een brandverzekering omvat niet standaard een dekking tegen diefstal. De diefstalverzekering vergoedt de schade die je lijdt doordat jouw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. Je krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

Tenzij de voorwaarden iets anders vermelden, dekt een diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten de woning niet. Ook diefstal van huisdieren of delen van je woning die demonteerbaar zijn worden niet altijd gedekt.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden als je aanspraak wil maken op de diefstaldekking. Zo moet je woning regelmatig bewoond zijn. Meestal laat een verzekeraar toe dat de woning 90 nachten per jaar onbewoond is. Daarnaast wordt verwacht dat je zelf een aantal veiligheidsmaatregelen neemt, zoals alles op slot doen.

Beschik je over een alarmsysteem? Dan kan het zijn dat je een bijkomende korting krijgt op de waarborg diefstal.

Vergoeding
In de bijzondere voorwaarden van je contract staan een aantal maximumbedragen opgesomd voor de schadevergoeding. Meestal worden die bepaald voor elk voorwerp en wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor juwelen en geldwaarden.

Ook voor de voorwerpen die zich in de kelder, zolder, garage en bijgebouwen bevinden, geldt vaak een maximumbedrag. Soms dekt men ook tuinmeubelen, maar ook daarbij geldt vaak een maximumbedrag.

Rechtsbijstand

De rechtsbijstand komt tussen voor geschillen die te maken hebben met de dekking van de woningverzekering. Bijvoorbeeld: de leiding van de centrale verwarming in het gebouw naast jouw woning is gesprongen en je zit hierdoor met een beschadigde vochtige muur. De eigenaar van het gebouw weigert te betalen voor de herstelling van deze muur en de schilderwerken. In dat geval kan je via de rechtsbijstandsverzekering de kosten terugvorderen.

Je kan ook een aparte rechtsbijstandsverzekering nemen, klik hier voor meer informatie.