Klantenzone

Autoverzekering

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Autoverzekering

Iedereen die met zijn of haar auto de openbare weg op wil, is wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) af te sluiten. Deze verzekering dekt zowel de lichamelijke als de materiële schade die jij toebrengt aan anderen.

Omdat ze wettelijk verplicht is, zijn er aantal minimumvoorwaarden waaraan elke verzekering moet voldoen.

Auto 03

Welke schade dekt de BA-verzekering?

De basis BA-autoverzekering dekt de lichamelijke en materiële schade die jij toebrengt aan anderen, in de rechtspraak gebruikt men hiervoor de term “derden”. Onder derden verstaan we andere weggebruikers, passagiers, de wegbeheerder,…

Niet enkel wanneer jij met je voertuig rijdt, is deze schade gedekt, ook wanneer er een andere toegelaten bestuurder mee rijdt of zelfs wanneer een passagier van jouw voertuig aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval komt de verzekering tussen. In sommige gevallen is het mogelijk dat de verzekeraar het recht heeft om (een deel van) de vergoede schade terug te eisen. Dergelijke situaties staan strikt omschreven in het verzekeringscontract.

Wie zelf aansprakelijk is voor de schade, is geen derde en zal dus niet verzekerd worden voor zijn/haar schade door de BA-autoverzekering. Hiervoor kan je wel aanvullende verzekeringen en waarborgen nemen, zoals een bestuurdersverzekering of een omniumverzekering.

Is mijn autoverzekering overal geldig?

Na het afsluiten van je autoverzekering, ontvang je een verzekeringsbewijs van deze verzekering. Vroeger was dit gekend als “de groene kaart”, maar sinds 1 juli 2020 is dit een enkelzijdig wit document. Deze mag je elektronisch bewaren (bv. op je gsm). In dat geval is het wel belangrijk dat elke bestuurder van je wagen deze op zijn of haar gsm bewaart.

Op het verzekeringsbewijs staan alle landen waar je autoverzekering geldig is. Vertrek je naar een land dat niet voorkomt op de kaart? Neem dan contact op met je makelaar.

Omnium

Je kan bijkomend een mini-omnium of een full-omnium nemen:
• Mini-omnium: de mini- of kleine omniumverzekering dekt de schade door brand, (poging tot) diefstal, glasbreuk, natuurkrachten en aanrijding met dieren.
• Full-omnium: De full- of grote omniumverzekering heeft dezelfde dekkingen als een kleine omnium, maar dekt ook de materiële/eigen schade. Denk bijvoorbeeld aan schade die je zelf veroorzaakt hebt door een ongeval.

Wat dekt de waarborg “materiële/eigen schade”?

Deze waarborg zorgt ervoor dat de schade aan het voertuig na een ongeval altijd gedekt is, ongeacht of je in fout bent of niet. Ook wanneer je bijvoorbeeld zelf ergens tegenrijdt, bv tegen een paaltje, kan je hiervoor beroep doen op de omniumverzekering.

Ben je zelf aansprakelijk voor de schade? Dan wordt er in de meeste gevallen een vrijstelling ofwel franchise aangerekend. Dat is het bedrag dat je zelf moet betalen, de rest van de schade wordt door je verzekering vergoed.

Is er gedeeltelijke schade aan je voertuig? Dan komt de vergoeding die je ontvangt overeen met het bedrag van de herstellingsfactuur.

In geval van totaalverlies (“perte totale”) kan je kiezen voor de vergoeding in werkelijke waarde of voor de aangenomen waarde. De vergoedingswijze wordt bij het sluiten van het verzekeringscontract bepaald.

De meest voorkomende formules houden rekening met een waardevermindering van je voertuig. Zo kan je, bij de start van je contract, bijvoorbeeld kiezen voor een bepaalde periode waarin je voertuig geen waarde verliest.

Wat dekt de waarborg brand?

Deze waarborg zorgt voor de vergoeding van de schade aan het voertuig door brand. Naargelang de verzekeraar kan je deze dekking ook uitbreiden naar de schade door vuur, ontploffing, bliksem en kortsluiting in de elektrische leidingen, ongeacht de plaats waar dit gebeurt.

Wat dekt de waarborg diefstal?

De waarborg diefstal zorgt voor de vergoeding van de schade door diefstal of poging tot diefstal. Ook deze waarborg kan je, naargelang de verzekeraar, uitbreiden naar de situaties van diefstal met geweld (car- en homejackings) of door gebruik van de originele sleutels. Soms kan er ook een vrijstelling van toepassing zijn voor de waarborg diefstal.

Sommige verzekeraars stellen bepaalde voorwaarden bij het onderschrijven van een diefstalverzekering, zoals een erkend beveiligingssysteem of de aanwezigheid van een garage.

Wat dekken de waarborgen glasbreuk, natuurrampen en aanrijding met dieren?

De waarborg “glasbreuk” zorgt ervoor dat schade door glasbreuk van de voorruit en/of zijruit en/of achterruit gedekt is. Sommige verzekeraars breiden deze dekking ook uit naar de schade aan achteruitkijkspiegels en de lichten.

De waarborg “natuurrampen” dekt schade door onder andere storm en hagel.

Ook voor de aanrijding met dieren kan je je voertuig beschermen. Vaak wordt deze dekking beperkt tot wild (bv. een hert) en wordt ook enkel de rechtstreekse schade gedekt, dus de schade die door de aanraking met het dier is aangebracht.

Meestal is er geen vrijstelling van toepassing, maar kan het zijn dat verzekeraars toch een vrijstelling eisen indien de herstelling niet bij een erkende garage gebeurt.

Sommige verzekeraars geven je de mogelijkheid om enkel een dekking voor natuurrampen en/of glasbreuk te nemen in plaats van een (kleine) omnium.