Klantenzone

Tienjarige aansprakelijkheid

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Tienjarige aansprakelijkheidsverzekering

Iedereen die meewerkt aan een bouwproject is aansprakelijk voor de kwaliteit van zijn werk en dus een bepaald deel van het project.

Wanneer er schade is, kan deze vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid. Dit betekent dat de bouwheer deze schade tot tien jaar na de oplevering van het project kan verhalen op de verantwoordelijke.

De dekking is beperkt tot de gebreken in de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van de gesloten ruwbouw, wanneer die de soliditeit of de stabiliteit van de woning in gevaar brengen.

De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor bepaalde bouwactoren en -werven.

In geval van de overdracht van een woning volgt de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering het onroerend goed.

Portrait of two successful architects and foreman discussing the design of the project.

Voor welke bouwactoren en -werven is de tienjarige aansprakelijkheid verplicht?

De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor de volgende bouwactoren:
• Architecten
• Aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector (behalve bouwpromotoren) die prestaties leveren met betrekking tot onroerende werken waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is.

De tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht voor de volgende bouwwerven:
• Werven waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is.
• Werven waarvoor na 1 juli 2018 een bouwvergunning werd afgeleverd.
• Werven voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen.
• Werven voor een woning gelegen in België.

Hoe kan je nagaan of de bouwactoren die op jouw bouwwerf tussenkomen verzekerd zijn?

Alle contractuele documenten moeten volgende zaken vermelden:
• Het nummer van het verzekeringscontract.
• De naam en het ondernemingsnummer van de verzekeraar.

Alle aannemers en andere dienstverleners die tussenkomen op de werf moeten een attest bezorgen van hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aan de tussenkomende architect. Ook moet elke bouwactor op de werf het attest van de verzekeraar bij zich hebben.

De bouwactoren kunnen individuele polissen afsluiten of een gezamenlijke globale polis.

Interesse in een offerte op maat? Contacteer ons voor meer informatie.