Klantenzone

Burgerlijke aansprakelijkheid

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Burgerlijke aansprakelijkheid onderneming

De burgerlijke aansprakelijkheid onderneming is de familiale verzekering van je bedrijf. Jij of je werknemers kunnen fouten begaan die schade berokkenen aan derden.

Er zijn drie uitgebreide waarborgen mogelijk in één contract:
• BA Uitbating
• BA Toevertrouwde goederen
• BA Na levering

Blog: verzekeringen voor zelfstandigen

Waarvoor dient de BA verzekering?

De BA verzekering beschermt zelfstandigen en bedrijven tegen claims van derden voor schade die is veroorzaakt tijdens de normale bedrijfsactiviteiten. Deze verzekering is van toepassing op bedrijven in uiteenlopende sectoren, zoals retail, horeca, bouw, productie, en vele anderen.

De BA Uitbating dekt in het bijzonder de materiële en lichamelijke schade die kan worden veroorzaakt aan derden als gevolg van de bedrijfsactiviteiten. Het kan ook schade omvatten die wordt veroorzaakt door werknemers, inclusief interimpersoneel, of vertegenwoordigers van het bedrijf tijdens de uitoefening van hun functies. Deze verzekering biedt dus bescherming tegen onvoorziene gebeurtenissen die onverwacht grote financiële gevolgen kunnen hebben voor een bedrijf.

De BA Toevertrouwde goederen dekt schade aan voorwerpen die je toevertrouwd zijn voor werken (bijvoorbeeld onderhoud) om er een advies of dienst voor te verlenen of die je in bezit hebt als werkinstrument om mee te werken (bijvoorbeeld een clark die je van je klant gebruikt om goederen mee te leveren).

De BA Na levering biedt dekking voor schade die ontstaat door je producten na levering of door je werk nadat het uitgevoerd is, bijvoorbeeld wanneer je iets foutief installeerde en daardoor schade veroorzaakt.

Waarom is de BA verzekering belangrijk?

De BA verzekering is van essentieel belang voor elk bedrijf, ongeacht de grootte. Het bedrijfsleven is inherent verbonden met externe interacties, waaronder klanten, leveranciers, bezoekers en voorbijgangers. In dergelijke situaties kan een ongeval snel gebeuren, zelfs als een bedrijf alle mogelijke voorzorgsmaatregelen heeft genomen.

Stel je bijvoorbeeld een supermarkt voor met hoge rekken die onbedoeld kunnen omvallen en verwondingen kunnen veroorzaken bij klanten die zich in de buurt bevinden. In een restaurant kan een serveerster per ongeluk hete koffie over een klant morsen, met brandwonden als gevolg. In de bouwsector kan een vallende bouwsteen schade veroorzaken aan geparkeerde voertuigen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van alledaagse situaties waarin een bedrijf aansprakelijk kan worden gesteld.

De financiële gevolgen van dergelijke aansprakelijkheidsclaims kunnen aanzienlijk zijn. De kosten van juridische verdediging en schadevergoedingen kunnen een grote impact hebben op de financiële stabiliteit van een bedrijf. De BA verzekering biedt een belangrijke beschermingslaag voor bedrijven om hen te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Wat moet ik laten dekken in de BA verzekering?

De juiste dekking hangt af van het type bedrijf, de omvang van de bedrijfsactiviteiten en het potentiële risico op schade. Een grondige evaluatie van het bedrijf, inclusief een risicoanalyse, kan helpen bij het bepalen van het juiste verzekeringsniveau.

Bedrijven die rechtstreeks met klanten omgaan, zoals winkels en restaurants, lopen over het algemeen een groter risico op aansprakelijkheidsclaims. In dit geval kan het verstandig zijn om een hogere dekking te overwegen. Aan de andere kant, voor bedrijven die beperkte interacties met klanten hebben, kunnen lagere dekkingsniveaus voldoende zijn.

Wat wordt niet gedekt door de BA verzekering?

Bepaalde zaken worden niet gedekt door de BA verzekering. Denk hierbij aan:
• Opzettelijk veroorzaakte schade
• Boetes en dwangmaatregelen
• Schade door financiële operaties
• …

Interesse in een offerte op maat? Contacteer ons voor meer informatie.