Klantenzone

Langetermijnsparen

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Langetermijnsparen

Langetermijn biedt je de mogelijkheid om een kapitaal op te bouwen voor uw pensioen en tegelijkertijd van een fiscaal voordeel van 30% te genieten. De belangrijkste reden om met langetermijnsparen te starten, is het wettelijk pensioen; dit volstaat meestal niet om dezelfde levensstandaard aan te houden wanneer je op pensioen bent.

Het bedrag dat je jaarlijks kan sparen, hangt af van je inkomen en bedraagt maximaal 2350 euro.

Je kan kiezen voor tak 21 of tak 23.

Neem gerust contact op voor persoonlijk advies over pensioensparen.

Pensioensparen
Wat is tak 21?

Rendement:

• Gewaarborgde interestvoet: elk tak 21-verzekeringscontract voorziet in een gewaarborgde interestvoet tot het einde van het contract. Die interestvoet kan variëren naargelang het tijdstip van de storting.

• Winstdelingen: het rendement van het contract kan verhoogd worden met een winstdeling. Deze wordt toegekend naargelang de economische conjunctuur en de financiële resultaten van de maatschappij. Deze winstdeling is niet gegarandeerd en kan elk jaar wijzigen.

Kapitaalbescherming: dankzij het Garantiefonds geniet je van een aanvullende bescherming in geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij. Dit fonds beschermt tot 100.000 euro.

Wat is tak 23?

Rendement: het rendement van tak 23-producten volgt de evolutie van een beursfonds en is potentieel hoger dan dat van tak 21, maar niet gegarandeerd. Als de activa van het fonds plots dalen, bestaat het risico dat je je geld niet terugkrijgt.

Risico’s:

• Risico op schommelingen van de eenheidswaarde (marktrisico): de eenheidswaarde is afhankelijk van de evolutie van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. De verzekeringnemer moet er zich dan ook van bewust zijn dat hij mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag zal recupereren.

• Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheerreglement), zal de liquiditeit van de eenheden van het fonds vertraagd of opgeschort worden.

• Risico’s gelinkt aan het beheer van fondsen: het risico bestaat steeds dat de uitgevoerde beleggingen niet het verwachte resultaat opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

• Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan de individuele levensverzekering, onderschreven door de verzekeringnemer, maken deel uit van een afgescheiden beheer van het bijzonder vermogen, afzonderlijk beheerd binnen de activa van de verzekeraar. In geval van faillissement van de verzekeraar, is dit vermogen prioritair voorbehouden om te voldoen aan de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of de begunstigden.

Wat als ik al aan langetermijnsparen doe?

Doe jij al aan langetermijnsparen, bv bij de bank of via een andere makelaar? Dat is geen enkel probleem!

Je kan dit contract "premievrij" zetten, wat eigenlijk simpelweg betekent dat je er niet meer in spaart. Het contract blijft gewoon staan tot aan je pensioenleeftijd, zo brengt het ook nog wat extra geld op.

In sommige gevallen kan je ook een overdracht vragen, wat wil zeggen dat je je bestaande contract kan overdragen naar het nieuwe contract.

Vanaf welke leeftijd start ik best met langetermijnsparen?

Sparen volgt een eenvoudige logica: hoe langer je kan sparen, des te groter het bedrag dat je ontvangt wanneer je op pensioen gaat. Je begint dus best zo snel mogelijk met de opbouw van je aanvullend pensioen. Je wettelijk pensioen zal immers een pak lager zijn dan je inkomen. 

Kan ik langetermijnsparen als ik al aan pensioensparen doe?

Je kan beide combineren en je kan zelfs meer dan één contract fiscaal inbrengen, integenstelling tot het pensioensparen.