Klantenzone

Bestuurdersaansprakelijkheid

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap of vereniging heb je heel wat verantwoordelijkheden. Voor alles wat er gebeurt binnen het bedrijf of de vzw word jij bekeken als de verantwoordelijke.

Je kan als bestuurder van een vzw of vennootschap wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die jij of een medewerker berokkent aan derden, waaronder andere vzw’s of bedrijven. Dit kan zijn door fouten of nalatigheden tijdens de uitvoering van een opdracht waardoor je persoonlijk of hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Deze aansprakelijkheid van bestuurders neemt de laatste jaren toe door aanpassingen in het Wetboek van Vennootschappen.

Met een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid bescherm je jezelf en je persoonlijk vermogen tegen financiële schadeclaims van derden die je aansprakelijk houden als bestuurder.

Sinds 2019 gelden de regels voor alle rechtspersonen. Voordien was dat niet het geval voor verenigingen en stichtingen.

Shady image of a manager discussing business matters with his subordinates

Wie is verzekerd?

Je kan alle bestuurders van de vennootschap of vereniging onder brengen onder de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid.

Ideaal is om de verzekering af te sluiten voor alle vroegere, huidige en toekomstige bestuurders. Op die manier wordt iedere bestuurder automatisch beschermd en hoeft niet elke bestuurder afzonderlijk opgenomen te worden in de polis.

Interessant is dat je ook je bedrijf of vzw als derde kan opnemen in de polis. Zo zijn alle bestuurders beschermd voor fouten tegen de eigen vennootschap of vereniging.

Wat dekt de verzekering?

• Burgerrechtelijke aansprakelijkheid: zowel de financiële gevolgen van je aansprakelijkheid als de kosten voor burgerlijke verdediging.
• Strafrechtelijke verdediging: de verzekeraar neemt de kosten voor de verdediging (advocaat) op zich.

Enkele voorbeelden van situaties die onder de bestuurdersaansprakelijkheid vallen:
• Het niet opstellen van een jaarrekening of niet tijdig neerleggen ervan. Dit is een inbreuk op de vennootschapswetgeving.
• Geen arbeidsongevallenverzekering afsluiten.
• De milieuwetgeving niet naleven.
• Onbetaalde sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.
• Faillissement door nalatigheid of grove fout, zoals ernstige fiscale fraude.
• Wrongful trading: het verderzetten van de activiteiten terwijl de onderneming eigenlijk al verloren is.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn een aantal zaken die niet vallen onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het gaat onder andere om:
• Schade die gedekt wordt door andere verzekeringen.
• Opzettelijke daden en schade.
• Geldboetes en straffen.
• Belastingen.
• Misbruik van sociale goederen.
• Feiten of omstandigheden die al gekend waren voor het afsluiten van de verzekering.

D&O-verzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens genoemd bij haar Engelse benaming: Directors & Officers liability.

Opgelet: de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is niet te verwarren met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en BA Uitbating.

Interesse in een offerte op maat? Contacteer ons voor meer informatie.