Klantenzone

Bestuurdersverzekering

Boek hier je vrijblijvende kennismaking

Bestuurdersverzekering

De bestuurdersverzekering beschermt de lichamelijke schade van een bestuurder en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. Passagiers van een voertuig zijn steeds gedekt voor lichamelijke schade dankzij de wet op de zwakke weggebruikers, maar deze geldt niet voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder. Bij een ongeval in fout ben je als bestuurder dus niet standaard beschermd, een bestuurdersverzekering is daarom zeker geen overbodige luxe.

Verzekeraars bieden verschillende waarborgen aan, zoals de terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging, tussenkomst bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid, betaling van een kapitaal aan de erfgenamen bij overlijden,…

Bestuurdersverzekering LV Agency
Welke waarborgen zijn inbegrepen in de bestuurdersverzekering?

De verzekering omvat:
• De terugbetaling van medische kosten.
• De dagvergoeding wegens invaliditeit.
• De uitbetaling van een rente/kapitaal bij blijvende invaliditeit.
• De uitbetaling van een kapitaal bij overlijden.

Hoe werkt de vergoeding?

Bij het afsluiten van de verzekering kan je kiezen tussen een forfaitaire vergoeding of een vergoeding volgens gemeen recht:

Wanneer je op voorhand een vast bedrag afspreekt, spreken we van een forfaitaire vergoeding.

Een vergoeding volgens gemeen recht is een vergoeding volgens de werkelijk geleden schade die toegekend wordt door de rechtbank. Deze vergoedingen zijn geplafonneerd, maar liggen doorgaans hoger dan de forfaitaire vergoedingen.

Wat als je al een hospitalisatieverzekering hebt?

Ook dan is de bestuurdersverzekering zeker aangeraden!

Stel dat je na een ongeval in het ziekenhuis terecht komt, kan je inderdaad terugvallen op je hospitalisatieverzekering. Deze beperkt zich weliswaar enkel tot de kosten die verbonden zijn aan je hospitalisatie én tot een bepaalde periode (bv. tot drie maanden na de opname).

De bestuurdersverzekering breidt dit uit: deze beschermt je ook tegen kosten wegens invaliditeit of bij overlijden, of voor behandelingskosten gedurende een langere periode.